پیش‌گیری ۴ (بعد از تولد)

در این قسمت نکاتی گفته می شود که هنوز در دست بررسی است و قطعیت علمی پیدا نکرده است ولی رعایت این نکات ضرری به کودک نمی رساند و در مجموع انجا م دادنش بهتر از انجام ندادنش است .
۱- کمک به حواس پنجگانه کودک :
انسان چند حس محیطی دارد که باید از آنها کار کشیده شود تا ورزیده شوند ،اگر در نابینایان دقت کنیم حتما حس شنوایی خارق العاده آنها ما را تعجب زده می کند ،علت این حساسیت شنیداری فوکوس ودقت آنها روی محرکهای صوتی است که ماشاید به علت عدم نیاز به آن توجه نمی کنیم؛ تقویت این حسها دقیقا به همین روش انجام می شود یعنی ما چشم کودک را در قالب یک بازی می بندیم و از او می خاهیم که مارا در یک اتاق فقط از روی صدایمان پیدا کند .
برای تقویت حس چشایی وبویایی یک محرک مثل میوه یا غذا را با چشم بسته به کودک عرضه می کنیم واز او می خواهیم که آن را تشخیص دهد .
برای تقویت حس لامسه ، اشیا را ( با چشم بسته ) در دست او قرا ر می دهیم واز او می خوا هیم که آ ن را تشخیص دهد .
تقویت حس بینایی بد ین صورت است که شئ آشنا یی را در محل غیر معمول قرار می دهیم ( مثلا خودکار روی لوستر) واز کودک می خواهیم که آن را پیدا کند .
۲- تقویت حس عمقی و رفلکس وتری این نوع تقویت با بازی های تعادلی مثل راه رفتن روی خط صاف یا راه رفتن با لیوان آب پر (طوری که اب بیرون نریزد ) ، پرش روی ترومپولین یا حرکت در استخر توپ نیز کمک کننده است ، انواع ماساژها خصوصا ماسا ژپشت ، بسیار موثر است ؛البته این مبحث مفصلتر از آن است که بتوان در این چند سطرآن را توضیح داد که ما به همین بسنده می کنیم.
۳- ورزش به هرشکل هم پیشگیری وهم درمان است .

فهرست