کلینیک و مرکز تخصصی نوروفیدبک
دکتر احمدرضا یعقوبی

کلینیک و مرکز تخصصی نوروفیدبک

favorite_border

مرکز نوروفیدبک دکتر یعقوبی ،اولین مرکزنوروفیدبک کودکان قم می باشد که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد. موسس این مرکز دکتر احمد رضا یعقوبی متخصص کودکان است که دارای گواهینامه نوروفیدبک تخصصی بیش فعالی کودکان (ADHD ) و اختلال یادگیری کودکان(LD ) از بنیاد بیوفیدبک اروپا (BFE ) می باشد.

دکتر احمدرضا یعقوبی
دکتر احمدرضا یعقویی (مدیر کلینیک) متخصص کودکان ودارای گواهینامه نوروفیدبک تخصصی ADHD (بیش فعالی) و LD (اختلالات یادگیری کودکان) از بنیاد بیوفیدبک اروپا (BFE).

کتاب بیش فعالی
در این کتاب بیماری شایع بیش فعالی و نوع کمتر معروف آن که اختلال تمرکز و توجه کودکان است معرفی شده است. چک لیست تشخیصی که در این کتاب آمده شما را قادر می سازد که به آسانی این اختلال را از شیطنت های معمولی کودکان افتراق دهید.

دکتر احمدرضا یعقوبی

متخصص کودکان ودارای گواهینامه نوروفیدبک تخصصی ADHD (بیش فعالی) و LD (اختلالات یادگیری کودکان) از بنیاد بیوفیدبک اروپا (BFE)

connect_without_contact

تماس با کلینیک

قم، بلوار جمهوری، بلوار شهیدان محمود نژاد، نبش خیابان شهید عراقی، مجتمع شهر پزشکان، طبقه هشتم

۰۲۵-۳۲۹۴۳۳۳۲

dryaghoobi@gmail.com

فهرست