کتاب بیش فعالی

کتاب بیش فعالی کودکان و درمان با نورو فید بک در سال ۱۳۹۱ منتشر شد
در این کتاب بیماری شایع بیش فعالی و نوع کمتر معروف آن که اختلال تمرکز و توجه کودکان است معرفی شده است چک لیست تشخیصی که در این کتاب آمده شما را قادر می سازد که به آسانی این اختلال را از شیطنت های معمولی کودکان افتراق دهید ؛ این کتاب درمان نورو فید بک را معرفی کرده است .پیشگفتار کتاب در ادامه آورده شده است.

پیشگفتار

اختلال تمرکز و بیش فعالی (ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder ) شایعترین بیماری رفتاری کودکان است که در بین مردم به بیش فعالی معروف شده است ( و در این کتاب هم جهت اختصار ، همان کلمه بیش فعالی معادل این عارضه آورده شده .) این اختلال یکی از بیماریهایست که سبب شکستهای تحصیلی کودکان می شود وشامل علائم تحرک زیاد،اختلال تمرکز و حرکات تکانشگری می باشد .

این بیماری در سالهای اخیر شیوع بیشتری یافته است؛ بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که کاهش تحرک کودکان و یا محدودیتهای مکانی برای فعالیتهای طبیعی کودک و بازیهای کامپیوتری و تخلیه مجازی هیجانات به افزایش شیوع این عا رضه کمک کرده است .

این عارضه نه فقط بخاطرفعالیت زیاد ودردسرهای ناشی ازآن، بلکه به سبب اختلال توجه وتمرکز که در دل این عارضه نهفته است، اهمیت پیدا کرده است ؛کودک مبتلا نمی تواند تمرکزخود را حفظ کند وبه همین دلیل با وجود ضریب هوشی مناسب و گاه بالا، یادگیری خوبی انجام نمی گیرد ودر نهایت کودک ملامت شده با سرخوردگی و کاهش عزت نفس روبرو می شود، درس را نمی فهمد ، اضطراب پیدا می کند ودر نهایت به شکست تحصیلی می رسد .

این عارضه در یک تعبیر به کوه یخی ( Ice berg) شباهت دارد ، چون قسمت عمده آن که کمبود توجه وتمرکز است ، از چشم والدین دور می ماند و فقط شلوغی وشیطنت کودک مورد توجه قرار می گیرد و در بعضی موارد، خصوصا” دردختر بچه ها که علامت تحرک زیاد ، کمتر دیده می شود ، این عارضه تا مدتها مخفی می ماند و به کودک انگ تنبلی وگیجی و…. زده می شود .

نظر به گستردگی این بیماری و ثمرات شوم نادیده گرفتن آن ،لازم دانستم که این بیماری و راه های درمانی آن خصوصا” روش جدید و بدون داروی نورو فید بک را که یک روش بدون عارضه می باشد را با زبان ساده بیان کنم ؛ بدیهی است که گاهی پرهیز از اصطلاحات پزشکی نا ممکن است ولی سعی شده که معنای کلمه در پرانتز آورده شود .

امید آن دارم که مورد استفاده خا نواده ها قرار گیرد ومرا با نظرات ارزشمند خود ارشاد فرمایند . تا چه قبول افتد .

برای تهیه پستی این کتاب می توانید با ما تماس بگیرید .

فهرست