درمان

درمان دارویی :

درمان سنتی این عارضه ، داروی ریتالین است که کودکان بایستی روزانه آن را مصرف کنند. عوارض این دارو، بی اشتهایی، بی خوابی ،اضطراب ،پرخاشگری و…می باشد ولی مشکل اصلی این دارو وابستگی به آن است؛ به طوری که بعد از قطع آن کودک به همان شرایط قبلی بر می گردد در واقع دارو فقط علایم را موقتی بر طرف میکند .

درمان نوروفیدبک:

روش جدید نورو فید بک درمان غیر دارویی بیش فعالی می باشد .
با این روش درمانی ، مشکل مغز کودک در غالب یک بازی به او نشان داده می شود و او مثل یک بازی کامپیوتری سعی در گرفتن امتیاز و موفقیت در بازی را می کند و در طی این بازی در واقع ساختار نادرست مغزخود را اصلاح می کند این نوع درمان بر اساس یاد گیری است و چون کودکان در یاد گیری قوی هستند بهتر با آن منطبق می شوند در واقع همان گونه که کودک حرف زدن را می آموزد می تواند این تطبیق را یاد بگیرد .
از طرفی چون این قابلیت آموختنی است اثر ماند گا ر دارد و چون چیزی به مغز وارد نمی شود عوارض خاصی ندارد به همین علت کودک می آموزد تا در نهایت مغز خود رادر تنظیم کند.پس از چندین جلسه تمرین و تکرار، مغز تکالیف را می‌آموزد و خود را با آن‌ها تطبیق می‌دهد .
این روش از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و در سالهای اخیر به عنوان یک درمان کار آمد پذیرفته و اجرا شده است .در پژوهشهای انجام شده کار ائی این روش ۷۰ تا ۸۵ درصد ذکر شده است.

درمانهای غیر دارویی بیش فعالی مشتمل بر موارد زیر است :
۱- نورو فید بک:
معتبر ترین درمان غیر دارویی این عارضه است
۲- رفتار درمانی شناختی (CBT) :
در این روش درمانگر می کوشد تا با آموزش تکنیک های رفتاری به درمانجو ، اورا به سمت رفتار سالم وبه هنجار سوق دهد.
۳- خانواده درمانی :
بسیاری از مشکلات این کودکان ، ریشه در خانواده دارد و تکنیکهای خانواده درمانی با تکیه بر اصول سالم زیستی ،سعی بر تغییر رفتار در خانواده دارد.
۴- ماساژ درمانی :
روشی است مبتنی بر طب سوزنی که با تمرکز بر نقاط خاص وتحریک لمسی در جهات مشخص تلاش دارد تا به نتایجی در جهت بهبود این کودکان برسد
۵- یکپارچه سازی حسی وحرکتی :
بر اساس تحریک موازی قوای حسی وتعادلی هماهنگی آنها با یکدیگر می باشد .
۶- البته انواع روشهای دیگر ازجمله هومیوپاتی ، صوت درمانی ،آب درمانی ، و….نیزوجود دارد که فعلا از آنها صرف نظر می کنیم

فهرست