کلینیک ما

بچه ما هیچیش نیست !!

چند ماه پیش اتفاق جالبی در کلینیک ما افتاد که خواندنش خالی از لطف نیستیک دانش آموز حدود ۸ ساله به همراه والدین ظاهرا” اهل علم مراجعه کرده بودند که…

افزایش هوش با نوروفیدبک

حدود دو سال قبل کودک را برای تست وبررسی بیش فعالی به کلینیک ما آوردند؛ مادر بسیار مضطرب وآشفته بود وقتی علت نگرانی را پرسیدم معلوم شد که از کودک…

اوتیسم و بهبود عملکرد با نوروفیدبک

دو ماه قبل یک مورد اوتیسم به کلینیک ما ارجاع شد که متاسفانه علی رغم انجام بسیاری از اقدامات درمانی هنوز غیر قابل کنترل و پرخاشکر بود و کوچکترین ارتباطی…
فهرست