کلینیک ما

درباره کلینیک نوروفیدبک

کلینیک نوروفید بک دکتر یعقوبیاین کلینیک در دو نوبت کاری صبح وعصر وشنبه تا پنجشنبه فعال می باشد. در حال حاضر بیشتر مراجعان ما کودکان ونوجوانان دچار اختلال توجه وتمر…

بچه ما هیچیش نیست !!

چند ماه پیش اتفاق جالبی در کلینیک ما افتاد که خواندنش خالی از لطف نیستیک دانش آموز حدود ۸ ساله به همراه والدین ظاهرا” اهل علم مراجعه کرده بودند که…

افزایش هوش با نوروفیدبک

حدود دو سال قبل کودک را برای تست وبررسی بیش فعالی به کلینیک ما آوردند؛ مادر بسیار مضطرب وآشفته بود وقتی علت نگرانی را پرسیدم معلوم شد که از کودک…

اوتیسم و بهبود عملکرد با نوروفیدبک

دو ماه قبل یک مورد اوتیسم به کلینیک ما ارجاع شد که متاسفانه علی رغم انجام بسیاری از اقدامات درمانی هنوز غیر قابل کنترل و پرخاشکر بود و کوچکترین ارتباطی…

تاریخچه کلینیک

این مرکز ،اولین مرکزنورو فید بک کودکان قم می باشد که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد.موسس این مرکز دکتر احمد رضا یعقوبی متخصص کودکان است که دارای…
فهرست