چگونگی انجام نوروفیدبک

یک ورزش را در نظر بگیرید مثلا فوتبال ، مسلما اولین باری که شما با پا به توپ ضربه زدید توپ به آن جایی که می خواستید نرفته است ! ولی کم کم شما آموخته اید که با کجای پا وبا چه زاویه وشدتی به توپ ضربه بزنید تا توپ به نقطه هدف برود . نوروفید بک هم همین است یعنی کودک مقابل یک مانیتور می نشیند و الکترودی به سرکودک متصل می شود و امواج مغزی را ثبت می کند و کودک در مقابلش یک بازی مثل مسابقه قایقها را می بیند از او می خواهیم که قایق خودش را جلو ببرد ولی برخلاف بقیه بازیها او از دست استفاده نمی کند؛ پس ذهن خلاق کودک می کوشد که کار دیگری انجام دهد و به دنبال روشهای دیگر می گردد ؛ او روشهای مختلفی را در مغز خود می آزماید تا در یک لحظه قایق او حرکت میکند واو جایزه میگیرد کودک به طور ناخود آگاه سعی در تکرار همان کار دارد و هر بار که موفق میشود پالس مثبت میگیرد در مراحل بعدی کارورزی انجام می شود و او می آموزد که چگونه کارکرد مغزش را بهبود بخشد تا قایق حرکت کند و در ادامه این کار را در مغزش ملکه می شود .
حالا ببنیم در مغز چه اتفاقی می افتد که قایق حرکت می کند ؟
مغز در فعالیت های مختلف امواج الکتریکی مختلفی ایجاد میکند که بر اساس فرکانس تقسیم بندی می شوند ولی اگر بخواهیم مو ضوع را ساده بیان کنیم باید بگوییم که در بیش فعالی، امواج خاصی به نام تتا شدید می شوند و امواج دیگری به نام بتا، ضعیف می شوند و این تشدید و تضعیف غیر عادی مسئول علامتهای بیماری است و دردرمان با نورو فید بک برنامه طوری تنظیم میشود که هرگاه این امواج اصلاح شوند ،قایق حرکت کند یعنی وقتی تتا کاهش یابد و بتا افزوده شود قایق حرکت می کند .
با روش درمانی نوروفیدبک کودک می آموزد که چگونه فعالیت الکتریکی ناحیه ای از مغز که دچار اختلال شده را اصلاح کند و آن را به حالت طبیعی در آورد ، نوروفیدبک به او یاد می دهد که امواج مغزی خود را در بهترین حالت تنظیم کند تا بهترین عملکرد را داشته باشد.
البته در نظر داشته باشید که انواع اختلال امواج و روشهای اصلاح وجود دارد که هر یک روش خاص خود را دارد ولی غالب موارد بیماری به همین علت است که ذکر شد.

فهرست