شیطانک یا بیش‌فعال

کودک شیطان یا بیش فعال!؟

در هنگامی که برای چاپ کتاب بیش فعالی به دنبال انتشاراتی می گشتم با ناشر دانشمندی برخورد کردم که که پس از مطالعه کتاب به من گفت که مطلب مهمی باید به این کتاب اضافه کنی و آن تفاوت گذاری بین بچه طبیعی وبیش فعال است. آن چیزی که به نظر ایشان مهم بود ومن به آن کمتر توجه داشتم این بود که بسیاری از کودکان نرمال وطبیعی ما این روزها مارک بیش فعالی می خورند و تا به خودشان بجنبند می بینند که تحت درمان با ریتالین و… قرار گرفته اند !
اگرچه قسمت نشد که با آن ناشر محترم کار کنم ولی این نکته یعنی افتادن از آن سوی پشت بام و بیمار انگاری یک کودک عادی را از ایشان آموختم. این بود که یک چک لیست به انتهای کتاب افزودم تا معیاری برای جدا سازی این کودکان از کودک عادی باشد ؛ که آن را در ادامه خواهیم دید.
یادمان باشد که کودکی که ما در چهار دیواری یک آپارتمان کوچک زندانی می کنیم ، حق دارد که بدود وبازی کند اگر او در زندان کوچکش می دود، دلیل بیماری او نیست!
چک لیست علائم بیش فعالی:
به منظور تشخیص اختلال کمبود توجه بیش فعالی، کودک باید علائم متعددی (حداقل ۶ مورد ) از بیش فعالی و تکانشی بودن یا بی توجهی و یا هر دو را به مدت ۶ ماه یا بیشتر نشان دهد ؛و این علائم بایستی حداقل در دومکان وجود داشته باشد (برای مثال خانه ومدرسه) و این علائم سبب بروز اختلال یا مشکل شده باشد .
پیگیری رفتارها به مدت کوتاه برای تشخیص دقیق علائم فرزند شما کمک کننده است. این چک لیست یک ابزار ساده برای تشخیص رفتار فرزند شماست. به سادگی جواب بله یا خیر را برای هر گزینه ( براساس رفتارفرزندتان) انتخاب نمایید:
تکانشی بودن:
۱ – اغلب قبل از اینکه سئوال کامل پرسیده شود پاسخ می دهد.
۲ – اغلب حرف دیگران را قطع میکند.
۳ – اغلب به سختی نوبت را رعایت می کند یا در صف می ایستد.
بیش فعالی:
۱ – اغلب بیش از حد حرف میزند.
۲ – اغلب وقتی که نشسته، دست و پایش را تکان میدهد و یا در جایش آرام نمی گیرد.
۳ – اغلب در بازی کردن آرام مشکل دارد.
۴ – اغلب در کلاس و یا موقعیت هایی که لازم است آرام بنشیند جای خود را ترک میکند.
۵ – اغلب بیش از حد می دود و یا بالا و پایین می رود.
۶ – اغلب به نظر می رسد در حال حرکت است.
بی توجهی:
۱ – اغلب قادر به توجه کردن به جزئیات نیست و به خاطر بی دقتی اشتباه میکند.
۲ – اغلب در کامل کردن یک تکلیف و تمرکز بر آن مشکل دارد.
۳ – اغلب در فعالیت های روزمره فراموشکار است.
۴ – اغلب به آسانی حواسش پرت می شود.
۵ – اغلب به نظر می رسد که به حرفها و یا دستورات دیگران گوش نمی دهد.
۶ – اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها مشکل دارد.
۷ – فعالیت هایی که نیاز به تمرکز ذهنی طولانی دارد را دوست ندارد یا از آنها اجتناب می کند.
۸ – اغلب وسایلش را گم می کند.
۹ – اغلب نمی تواند براساس دستورالعمل پیش برود.

– اگر جوابتان در ۶ مورد و یا بیشتر از موارد بالا، بله بود ، مشاوره با یک متخصص توصیه می شود .

فهرست