درباره کلینیک نوروفیدبک

کلینیک نوروفید بک دکتر یعقوبی
این کلینیک در دو نوبت کاری صبح وعصر وشنبه تا پنجشنبه فعال می باشد.

در حال حاضر بیشتر مراجعان ما کودکان ونوجوانان دچار اختلال توجه وتمر کز هستند.

در این مرکز ابتدا تست کانرز از کودک گرفته می شود و در ادامه تست نورو فید بک انجام می شود وبا استفاده از این اطلاعات و معاینه بالینی؛ مشکلات کودک مشخص می شود و برنامه درمانی برای او تعیین می شود .

فعالیت اخیر این مرکز کار روی کودکان کم توان ذهنی و اتیسم می باشد که نتایج قابل قبولی در باز توانی این کودکان داشته است .

هدف این موسسه، درمان غیر دارویی مشکلات رفتاری و روانی کودکا ن با بهره گیری از تکنولوژی بیو فیدبک می باشد .

به خاطر داشته باشیم که مغز کودک ، خودش توانایی درمان واصلاح خود را دارد، فقط باید به مغز کودکمان فرصت وابزار لازم را بدهیم .

فهرست