اوتیسم و بهبود عملکرد با نوروفیدبک

دو ماه قبل یک مورد اوتیسم به کلینیک ما ارجاع شد که متاسفانه علی رغم انجام بسیاری از اقدامات درمانی هنوز غیر قابل کنترل و پرخاشکر بود و کوچکترین ارتباطی بر قرار نمی کرد ،
بعد از انجام تستهای اولیه مشخص شد که قابلیت پاسخگویی به نورو فید بک را دارد. با تلاش همکاران ما که با دلسوزی وزحمت فراوان کودک را کنترل کردند و تحت درمان قرار دادیم ، خوشبختانه پاسخگویی خوبی از کودک گرفتیم و علائم بهبودی نسبی ظاهر شد .
کودک کم کم به ایجاد ارتباط علاقه مند شده است ، به تدریج به سمت کنترل ادراری می رود و پرخاشگری کمتر شده است ودر مجموع به سمت بهبودی می رود . البته هنوز در مراحل اولیه درمان هستیم ولی پاسخگویی یک کودک غیر قابل درمان سبب خوشحالی تمام پرسنل ما وخانواده کودک شده است .
ما قبلا پندین مورد بهبودی عملکرد کودک کم توان ذهنی با نوروفید بک داشتیم ولی اینگونه پاسخ یک بیمار اوتیسم برایمان جالب بود .

فهرست