آفتاب و بیش فعالی

پژوهش جالبی در آمریکا انجام شده است ،که در آن ارتباط آفتاب و بیش فعالی بررسی شده ؛

در این پژوهش که توسط دکتر آرنز در مرکز تحقیقات کنترل وپیشگیری بیماری ها ی آمریکا انجام شد ، مشخص شد که این عارضه در مناطق آفتابگیر کمتر شیوع دارد .
در این بررسی که در ۱۰ کشور انجام گرفت تاثیر مثبت نور خورشید براین عارضه مشخص شد ؛
البته هنوز هم قویترین عامل ایجاد کننده بیماری ،ژنتیک ، وزن کم موقع تولد ،مصرف دخانیات توسط مادر در بارداری می باشد .
این کشف اخیر سبب شده که دریافت نور آفتاب بیشتر، در دستور کار آموزش وپرورش قرار بگیرد؛ وپنجره سقفی در کلاسها ی مدرسه تعبیه شود . از طرف دیگر کاهش نور آبی که از تبلت و گوشی موبایل منتشر می شوددر دستور کار سازندگان قرار گرفته است .

فهرست